Acceco - technology without boundaries
БългарскиEnglish
Products
Unmanned Aerial Systems
Agri drone
Firefighting drone
Micro and nano satellites
Micro satellite truster
Satellite camera and high spped data transmition
Dron "Killer" - optical
Anti Dron Radar
Access control systems
Software for UAS
Aerial mapping cameras
3D printer DLP
Trackers
Composite materials
GNSS global navigation satellite systems

Тракери

 

Тракерите са устройства използвани за определяне на позиция или ориентция на обект към който са прикрепени. Представляват набор от сензори, процесорен модул и софтуер чрез които се измерват определени параметри на базата на които се изчислява информацията за положението или ориентацията на интересуващият ни обект. Има няколко различни типа:

 

Ориентационни тракери -

  Изпозва набор от сензори, 3 акселерометъра,3 жироскопа и 3 магнитни  компасакето представлява пълна 9 осна комбинация. Позволява прецизна тримерна система за ориентация в пространството. Използва се определяне ориентацията както на цял обект /човек, самолет,автомобил/ така и на отделлни компоненти например: /глава, ръка, крак/

  

 

Позиционни тракери -

     GPS тракери - Изчислява и записва координатите при измерване на маршрут.

     Оптични тракери за движение - Измерва скороста и посоката на движение на базата на информация от оптична камера.

     Оптични тракери за следене на цел - Детектира и изчислява координатите, скороста и посоката на движение на цел, използвайки информация от видима, инфрачервена и термална камера.

     Оптични тракери за следене положението на очната зеницата - Технологията използва инфрачервена камера за следене положението на зеницата на окото. При комбинация с видима камера следяща обектите на наблюдение и специализиран софтуер се изчислява посоката на погледа на окото. Наложена върху образа от камерата за следена на обекти се изчисляват координатите на обекта върху които е фокусиран погледа.

 

 

 

обектна камера - характеристики:

sensor
1920x1080 @30fps, 1280x720 @60fps, 640x480 @120fps

fov 100 degrees diagonal. Lenses are exchangeable: Headset ships with 60deg and 100 deg FOV lenses

  

Очна камера - характеристики:

sensor 640x480 @120fpsillumination IR camera with IR illumination (dark pupil tracking)

Цената за сензора зависи от избора на камери, обективи и софтуер и се конфигурира при запитване.

Примерна цена за конфигурация-  20000лв.